Życzenia błogosławieństwa Biskupa Zwierzchnika

Nie ma go tutaj, On zmartwychwstał!

Iesous Christous Theou Hyios Soter!

Mocy płynącej ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, wszystkim połączonym, różnymi więzami z naszym Kościołem wiernym , Braciom i Siostrom z innych wspólnot starokatolickich, katolickich i chrześcijańskich jednam dar Bożego Błogosławieństwa. Zmartwychwstanie to nasze wspólne zapewnienie. W Nim jesteśmy wszyscy równi idąc w tym samym kierunku.

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.  Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Lb 6 24-27

Prezbiterium Kościoła Starokatolickiego w RP