W oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela

Duch Święty, Pocieszyciel to Ten, który czyni serca wiernych odważnymi w głoszeniu Słowa Bożego. Duch Święty otwiera każdą i każdego wierzącego na moc Boga, którym sam jest. Kościół Starokatolicki z setkami wspólnot i kościołów chrześcijańskich wzywa Jego mocy na miejsca gdzie posługuje, gdzie jest, gdzie służy. Wzywa Ducha Świętego do serc duchownych: diakonów, prezbiterów, biskupów i ich rodzin.

 

 

 

 

 

Duchu Święty, przyjdź! Ukarz nam moc Boża! Nawet jeśli nasze rozumienie mocy Boga będzie diametralnie inne to daj nam moc porzucenia naszych myśli i wyobrażeń i otwarcia się na Ciebie. Duchu Święty przyjdź.