Małżeństwo

Kościół Starokatolicki w RP kieruje się katolicką wykładnią dotyczącą Małżeństwa Sakramentalnego. W pełni uznaje jedynie związek między mężczyzną i kobietą, którzy z własnej i nieprzymuszonej woli przed Bogiem i urzędowym świadkiem Kościoła w osobie kapłana chcą zawrzeć małżeństwo. Kościół Starokatolicki w RP posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Wychodzi jednak naprzeciw oczekiwaniom wiernych, którzy chcą zawrzeć Sakrament Małżeństwa poza budynkiem kościoła, w plenerze czy w innym miejscu.

W celu zawarcia małżeństwa i dopełnienia formalności dokumentacji kościelnej wraz z katechezą przedmałżeńską, prosimy o kontakt.

Kapłani Kościoła Starokatolickiego w RP prowadzą działalność duszpasterską w terenach: Trójmiasta, Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Rybnickiego Okręgu Węglowego, Cieszyna, Bielska – Białej

 

 

  1. +48 888 999 929 – Kanclerz Kurii (Dolny Śląsk, Trójmiasto)
  2. + 48 609 617 240 – Prefekt ds. formacji i studiów (Górny Śląsk)

Homilia Ślubna bpa Dariusza Majewskiego, Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w RP