Powołania do służby

Kapłanem w Kościele Starokatolickim w RP może zostać tylko mężczyzna, który odbył formację w Seminarium Kościoła Starokatolickiego w RP według zasad instrukcji „Fides quaerens intellectum” (w zakładce).

Kościół Starokatolicki w RP jest otwarty na ważnie wyświęconych kapłanów i diakonów z innych Kościołów Katolickich, którzy posiadają wykształcenie teologiczne i prowadzą życie moralnie i społecznie godne.

Chcesz zostać księdzem? Chcesz pozostać wolny w wyborze swojego stylu życia? Chodź z nami za Jezusem!

Szczegóły formacji w instrukcji „Fides quaerens intellectum”

W sprawie szczegółowych informacji, warunków i dokumentów dotyczących przyjęcia do Seminarium prosimy o kontakt:

kuria@starokatolicki.eu