Eucharystia, duszpasterstwo chorych

Kościół Starokatolicki w RP wychodzi ludzi chorych, starszych, niepełnosprawnych. Kapłani są gotowi do służby wobec nich w ośrodkach opieki, hospicjach i szpitalach, a także w domach, służąc oprawianiem Mszy Świętej w domu chorych i starszych oraz pozostałych Sakramentów (spowiedź, namaszczenie, ślub).

Sprawujemy Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Nie stwarzamy problemu kiedy dobro duchowe wiernych wymaga tego, aby Msza Święta była sprawowana poza Kościołem w miejsc godnym.

Kapłani Kościoła Starokatolickiego w RP prowadzą działalność duszpasterską w terenach: Trójmiasta, Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Rybnickiego Okręgu Węglowego, Cieszyna, Bielska – Białej

W celu umówienia odwiedzin chorych i starszych w domu, szpitalu, domu opieki, hospicjum oraz umówienia Mszy Świętej w domu lub poza budynkiem kościoła i kontaktu z kapłanem w danym terenie należy zadzwonić na numer:

  1. +48 888 999 929 – Kanclerz Kurii (Dolny Śląsk, Trójmiasto)
  2. + 48 609 617 240 – Prefekt ds. formacji i studiów (Górny Śląsk)
  3. +48 607 070 012 – Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kamiennej Górze