Liturgia

Sala obrad Soboru Watykańskiego II.
Sobór jest wydarzeniem obejmującym cały świat katolicki. Dlatego też w sprawowaniu Mszy Świętej Kościół Starokatolicki w RP posługuje się księgami liturgicznymi wedle wytycznych Soboru Watykańskiego II

W Mszy Świętej nie wymieniamy imienia papieża tylko imię Biskupa Zwierzchnika Dariusza. Do liturgii zapraszamy zawsze wszystkich ważnie wyświeconych kapłanów katolickich. Uważamy, że „elementem” jednoczącym przy Stole Eucharystii nie jest dyscyplinarna jedność z Rzymem ale Ofiara  Jezusa Chrystusa uobecniana na Ołtarzu w Ciele i Jego Krwi. A jest ona wspólna dla całego świata katolickiego.

Chcemy aby Ołtarz Słowa Bożego i Eucharystii nigdy nie był znakiem podziału.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Film przedstawiający liturgię Mszy Świętej z obrzędem święceń diakonatu w Kościele Starokatolickim w RP 2018 r.