Kontakt

Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej – wpisany do rejestru Kościołów i innych Związków Wyznaniowych MSWiA pod pozycją 110 od dnia 1 kwietnia 1996 r.; wcześniej działający na mocy dekretu o mocy ustawy z 5 września 1947 r. (Dz.U. 1947 nr 59 poz. 316) – Dekret z dnia 5 września 1947 r. o uregulowaniu położenia prawnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Mariawickiego i Kościoła Starokatolickiego.

NIP: 5241077159
REGON: 011825953

Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
ks. mgr Waldemar Maj

adres do korespondencji: 58-210 Łagiewniki, ul. Ogrodowa 2 lok. 6

e-mail: kuria@starokatolicki.eu
tel. +48 888 999 929