VI Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

16 czerwca 2019 roku w Kamiennej Górze odbył się VI Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Synod przyjął rezygnację ks. bp. Dariusza Majewskiego z urzędu Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w RP oraz dokonał wyboru nowego Zwierzchnika Kościoła, którym został ks. Waldemar Maj – dotychczasowy Kanclerz Kurii. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2019 roku, ks. Waldemar Maj został wpisany do Rejestru Kościołów i innych Związków Wyznaniowych jako nowy Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w RP.