Chrzest Święty

Chrzest jest wejściem we wspólnotę wiary w Jezusa Chrystusa. Kościół Starokatolicki w RP prowadzi Księgi Metrykalne, w których fakt chrztu jest zapisywany. Sprawuje Sakrament Chrztu w Kaplicy w Kamiennej Górze, a także poza miejscem sakralnym. W celu zgłoszenia faktu Chrztu Świętego i uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt:

Kapłani Kościoła Starokatolickiego w RP prowadzą działalność duszpasterską w terenach: Trójmiasta, Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Rybnickiego Okręgu Węglowego, Cieszyna, Bielska – Białej

W celu umówienia Chrztu Świętego i kontaktu z kapłanem w danym terenie należy zadzwonić na numer:

  1. +48 691 215 112 – Prefekt ds. administracyjnych (Dolny Śląsk, Trójmiasto)
  2. +48 609 617 240 – Prefekt ds. formacji i studiów (Górny Śląsk)
  3. +48 607 070 012 – Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kamiennej Górze