Kategoria: Uncategorized

Aktualności, Uncategorized

W oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela

Duch Święty, Pocieszyciel to Ten, który czyni serca wiernych odważnymi w głoszeniu Słowa Bożego. Duch Święty otwiera każdą i każdego wierzącego na moc Boga, którym sam jest. Kościół Starokatolicki z setkami wspólnot i kościołów chrześcijańskich wzywa Jego mocy na miejsca gdzie posługuje, gdzie jest, gdzie służy. Wzywa Ducha Świętego do serc duchownych: diakonów, prezbiterów, biskupów […]

Aktualności, Uncategorized

Być jak „Dobry Pasterz”…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA Tylko Jezus jest Dobrym Pasterzem. Każdy z ludzi może jedynie zbliżać się Jego ideału. Być jak „Dobry Pasterz” to być dobrym mężem, żoną, być wsparciem dla siebie na wzajem. Być jak „Dobry Pasterz” to być dobrym ojcem, matką, przyjacielem i przyjaciółką. Być jak „Dobry Pasterz” to być oddanym […]

Aktualności, Uncategorized

Przyjdźcie do mnie wszyscy…

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja Was pokrzepię Mt 11,28 W Kościele Starokatolickim w RP każdy może przystąpić do spowiedzi i Komunii Świętej. Bez względu na to na jakim etapie swojego życia osobistego, uczuciowego, kościelnego się znajduje.   Warunkiem jest wyznanie wiary w Jego obecność pod postacią Chleba i Wina, […]