Być jak „Dobry Pasterz”…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Tylko Jezus jest Dobrym Pasterzem. Każdy z ludzi może jedynie zbliżać się Jego ideału.

Być jak „Dobry Pasterz” to być dobrym mężem, żoną, być wsparciem dla siebie na wzajem. Być jak „Dobry Pasterz” to być dobrym ojcem, matką, przyjacielem i przyjaciółką. Być jak „Dobry Pasterz” to być oddanym i otwartym dla wszystkich biskupem, kapłanem, klerykiem… Być jak „Dobry Pasterz”

DOBRY PASTERZ:

NIE WYKORZYSTUJE SWOICH OWIEC, NIE KRZYWDZI ICH, NIE MANIPULUJE, NIE STRASZY, NIE WYRZUCA, NIE ZNIEWALA I NIE UZALEŻNIA, NIE WYKLUCZA, PIĘTNUJE GRZECH I ZŁO A NIE CZŁOWIEKA, NIE CZYNI SIĘ LEPSZYM PRZEZ TO, ŻE JEST PASTERZEM.

Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej chcą naśladować wzór Dobrego Pasterza, który szuka potrzebujących,  wychodzi naprzeciw wszystkim kapłanom, którzy musieli odejść z szeregów kapłańskich.
W tym dniu modlimy się za nich, a jeśli tylko czują taką potrzebę, to w naszym kościele znajdą wsparcie i pomoc. 


Księże Szanowny! Nadal jesteś na drodze Dobrego Pasterza! Nawet jeśli ludzkie relacje postawiły Cię poza katolickim szeregiem kapłańskim. W naszej wspólnocie możesz wrócić i zacząć je realizować. Bo co Bóg dał, żaden człowiek zabrać nie może.