Relacja multimedialna z rekolekcji adwentowych i Synodu Kościoła

 

Rekolekcje adwentowe Kościoła Starokatolickiego w RP i Synod odbywały się w dobrej atmosferze gór i gościnności domu rekolekcyjnego Beskydska Oaza v Pisku u Jablunkova. Towarzyszyła nam refleksja eklezjalna, modlitwa ale także miłe spotkania w rodzinie Kościoła Starokatolickiego w RP.

Relacja filmowa z naszego kanału YT Źródło Ż

Konferencja Synodalna ks. Kanclerza Waldemara Maja

Synod Kościoła Staroaktolickiego w RP

W dniach 14-16.12 Kościół Starokatolicki w RP przeżywał czas swojego Synodu. Od początków chrześcijaństwa Synod był wydarzeniem, podczas którego wspólne wzywanie Ducha Świętego oświecało serca ludzi do podejmowania decyzji i wyznaczania nowych kierunków. Kościół Starokatolicki w RP staje przed swoim nowym początkiem czerpiąc ze źródłem starokatolicyzmu, a szczególnie przedwojennej historii naszego Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreśla z dumą, iż nie poddał się komunistycznej ideologii, księża nie współpracowali z aparatem bezpieczeństwa, za co Kościół zapłacił najwyższą cenę likwidacji w PRLu. Ceną była także utrata świątyń i ziem na rzecz wspólnot, które deklarowały lojalność wobec władzy komunistycznej. W nowym otwarciu Kościół Starokatolicki w RP, który jest kontynuatorem Polskiego Kościoła Starokatolickiego wychodzi z propozycją żywego przeżywania wiary, liturgii, sakramentów w sposób właściwy starokatolickiej teologii, która podkreśla, iż centrum przepowiadania Kościoła jest Jezus Chrystus. Kościół Starokatolicki w RP dokonuje osobistej refleksji podkreślając, że duszpasterstwo nie opiera się na zasadach ludzkich, a na wolności, która płynie z Bożego Słowa. Wobec powyższego podejmuje działania zmierzające do powoływania nowych parafii, a także refleksji w kierunku odzyskiwania tych placówek, które zostały nam zabrane ze względu na antykomunistyczną postawę w PRLu i oddane lojalnym ówczesnej władzy Kościołom.

  • Synod Kościoła Starokatolickiego w RP podjął ważną jak na dzisiejsze czasy jednoznaczną deklarację dotyczącą pedofilii w kręgach osób duchownych. Historia naszego Kościoła pokazuje, że nie tylko deklaracjami ale konkretnymi działaniami nawet wobec najwyższych duchownych nie ma tolerancji wobec pedofilii. Smutek nas ogarnia, kiedy nasi współbracia rzymskokatoliccy nie podejmują konkretnych działań mających na celu odnowę moralną  i odwagę społecznego przyznania się, że problem jest aktualny i tragiczny w skutkach. W naszej uchwale wskazujemy:

Niniejszą uchwałą Synodu Kościoła Starokatolickiego w RP z całą mocą podkreślamy, że nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej deklarując iż każde nadużycie wobec nieletnich przez duchownego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej spotka się ze zdecydowaną reakcją kościelną.

Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej pozostawia sprawę wyjaśnienia ewentualnych nadużyć właściwym organom państwowym.

  • Synod Kościoła Starokatolickiego w RP podejmuje szereg inicjatyw mających na celu wsparcie i pomoc. Ponownie pochylił się nad dramatem byłych księży Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy w kryzysie odejścia nie mają żadnego wsparcia ze strony Kościoła. Kryzys ten rozgrywa się na płaszczyźnie duchowej, uczuciowej, zawodowej a także finansowej. Nie można pozostawać głuchym gdyż skala problemu w Polsce jest bardzo wielka. Dlatego podejmujemy działania, które mają na celu pomoc współbraciom w przetrwaniu najtrudniejszych chwil a także pomóc zrozumieć, że małżeństwo i potomstwo są darem kochającego Boga także dla księży. Każdy kapłan w kryzysie może z nami stanąć przy ołtarzu na podstawie „jurysdykcji okazjonalnej”, której w imieniu Biskupa Zwierzchnika może udzielić każdy kapłan starokatolicki.
  • Synod Kościoła Starokatolickiego w RP deklaruje, że jest otwarty w duszpasterstwie na każdego, kto szczerym sercem chce zaczerpnąć z Jezusowej łaski. Stoimy na stanowisku, że Komunia Święta nie jest nagrodą, ale „pokarmem w drodze” dla słabych, dlatego też nie robimy przeszkód w dostępie do Komunii Świętej dla każdego kto tego tylko pragnie. Niniejszym nie istnieje w duszpasterstwie starokatolickim „problem” małżeństw niesakramentalnych.
  • Kościół Starokatolicki w RP dziękuje Bogu za wszystkie natchnienia i siłę w podejmowaniu nowych wyzwań.

 

Rekolekcje adwentowe i spotkanie ekumeniczne

Wspólnota Kościoła Starokatolickiego w RP, kapłani wraz z rodzinami uczestniczyli w adwentowych rekolekcjach. Podczas dni rekolekcyjnych słuchali Bożego Słowa, sprawowali Mszę Świętą i Liturgię Godzin. Centralnym wydarzeniem rekolekcji adwentowych było spotkanie ekumeniczne w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania w Czeskiej Republice. Podczas spotkania wspólne staraliśmy się wraz z Siostrami i Braćmi ewangelikami zrozumieć, że istotą wspólnego uwielbienia Jezusa nie jest formalny ekumenizm ale posiadanie „genu Chrystusa” (bp Dariusz Majewski), w którym wszyscy choć różni, jesteśmy dziećmi tego samego Boga powołani Jego Miłością.

Za ten czas Kościół Starokatolicki w RP dziękuje Bogu Wszechmogącemu.

Relacja fotograficzna i filmowa zostanie opublikowana na naszej stronie.

ADVENTUM ANNO DOMINI 2018

Daję Słowo I Niedziele Adwentu.

Kiedy czekamy to kochamy. A czekanie wzmaga pożądanie. „Czuwajcie…” Adwent to nie bierne olewanie  obietnicy Boga i wsłuchiwanie się w marketingowe christmas songs. Jeżeli nie uzmysłowisz sobie obietnicy Boga o zakończeniu tego porządku i nastaniu „nowej ziemi i nowego nieba” nie ma szans, żeby Jezus otulił Twoje serce. Nie pomogą zapalane świece na adwentowym wieńcu. Zacznij oczekiwać. ZAPRAGNIJ!

 

Ks. Wojtek

Daję SŁOWO. XXXIII Niedziela Zwykła

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.” Zburzenie wewnętrznej Jerozolimy, wewnętrznego przeświadczenia o wyjątkowości mojej wiary, mojego myślenia, mojej mądrości – przeminięcie tego wszystkiego, da nam moc Słów Jezusa i otrzymamy pewność nieprzemijania.

 

Bp Dariusz

Daję SŁOWO. XXXII Niedziela Zwykła

Dla Pana liczy się każdy gest, każdy okruch jesli tylko jego źródłem skad wypływa jest serce.
Podaruj swemu Bogu to co posiadasz, okruch swego czasu w codziennej gonitwie, chwilkę westchnienia pamieci o Nim, zeby wiedział że nie jest Ci obojętny, daj Mu odrobinę- swój ubogi grosz a On odda stokroć tyle tobie.

Ks. Dk. Krzysztof

100 lat niepodległej po zaborach Rzeczypospolitej Polskiej

Nasza Ojczyzna obchodzi 100 lat odzyskania niepodległości. Chociaż Jej historia sięga X wieku to po czasie zaborów wróciła na mapę Europy. Kościół Starokatolicki w RP łączy się z tą uroczystością i wpisuje swoje 85 lat w Niepodległej.
Nasz Biskup wraz z Kapłanami będzie uczestniczył w modlitwach za Ojczyznę. Kapłani będą sprawować Mszę Świętą z prośbą o błogosławieństwo dla Polski. Kościół Starokatolicki w RP jest całkowicie apolityczny. Naszą obecnością albo nieobecnością nie chcemy manifestować politycznych przyjaźni. Z powagą podkreślamy, że zadaniem podstawowym wspólnoty Kościoła jest uwielbienie Trójcy Świętej w sercach i budowanie mostów między ludźmi bo Rzeczpospolita zawsze była Narodem wielu wyznań i tolerancji.

 

Boże Ojcze Tobie polecamy losy naszej Ojczyzny! 

Wspólnota Kościoła Starokatolickiego w RP