Pogrzeb

Pogrzeb katolicki to szczególny moment modlitwy za zmarłego ,

ale przede wszystkim modlitwy o ukojenie w cierpieniu, dla Tych co pozostali.

 

 

Kapłani Kościoła Starokatolickiego prowadzą liturgię pogrzebową w Kaplicach Domów Pogrzebowych, Cmentarzy Komunalnych w miejscach swojego posługiwania,  a w Kamiennej Górze w parafii pw. Miłosierdzia Bożego.

Kapłani Kościoła Starokatolickiego w RP prowadzą działalność duszpasterską w terenach: Trójmiasta, Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Rybnickiego Okręgu Węglowego, Cieszyna, Bielska – Białej

W celu umówienia pogrzebu i kontaktu z kapłanem w danym terenie należy zadzwonić na numer:

 1. +48 691 215 112 – Prefekt ds. administracyjnych (Dolny Śląsk, Trójmiasto)
 2. +48 609 617 240 – Prefekt ds. formacji i studiów (Górny Śląsk)
 3. +48 607 070 012 – Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kamiennej Górze

Nie ROŻNIMY SIĘ… Jesteśmy!

Często w dialogu padają pytania o to, czym RÓŻNIMY się od… Dla nas starokatolików nie ma to żadnego znaczenia. Nie budujemy naszej tożsamości na różnicy czy podobieństwie, ale na wewnętrznej relacji z Jezusem. To jest dla nas najważniejsze. Bo w zaraniu tworzenia się Kościoła nie było takich kierunków. Pojawiły się one dopiero wtedy kiedy Kościół stał się beneficjentem posiadłości, partnerem politycznym, wpływowym graczem. Wtedy ten, kto się nie różnił miał w tym udział, a kto był podobny –  chciał jak najbardziej upodobnić się do potentata aby mieć w tym swój udział.

Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej chce być podobny jak najbardziej do zamysłu Jezusowego serca i od niego nie chce się różnić. Poza Jezusem nie ma takiej instytucji, wobec której naszym dążeniem jest upodobnienie się. Jesteśmy katolikami, jesteśmy starokatolikami, jesteśmy sobą! Mamy tę świadomość, że aby być KIMŚ trzeba być SOBĄ.

Naszym dążeniem niemniej jest dialog ekumeniczny. Chcemy szukać wspólnych dróg z wszystkimi wyznawcami Jezusa w kręgu chrześcijaństwa, a także w kręgu katolicyzmu, który podzielony jest poprzez ludzką pychę i dążenia imperatorskie ludzi.

Historia i teraźniejszość pokazuje, że dążność do zniewolenia ludzi religijnością, poczuciem winy, rzekomą nadludzką misją prowadzi do szalonych nadużyć, budowania finansowych olbrzymów na „religijnej tacy” oraz zwyrodniałych zachowań kryminalnych. System władzy jest zazwyczaj podobny we wszystkich ustrojach totalitarnych, zawłaszczających ludzką wolność: władza, seks, pieniądze. Taki system religijności społecznej jest obcy Jezusowi, który głosząc naukę zapraszał słowami: Jeśli chcesz, pójdź za mną! Taki system religijności społecznej jest tym samym obcy Kościołowi Starokatolickiemu w RP.

Kościół Starokatolicki w RP upatruje swoją misję jedynie jako religijną i charytatywną polegającą na głoszeniu Słowa Bożego, sprawowaniu sakramentów i pogłębianiu życia duchowego i pomocy człowiekowi w potrzebie . Uznaje, że jakiekolwiek koneksje polityczne, gra polityczna szkodzą misji głoszenia Słowa Boże, które jest dla wszystkich bez względu na polityczne i społeczne światopoglądy. Dlatego biskupi i księża starokatoliccy nie łączą duszpasterstwa z polityką, a także nie widzą potrzeby łączenia się w zależności finansowej. Księża pracują na swój chleb w swoich zawodach, a duszpasterskie posługiwanie pełnią w poczuciu misji i powołania.

Jesteśmy katolikami, jesteśmy starokatolikami, jesteśmy sobą!

Daję SŁOWO – Niedziela XXIV tygodnia okresu zwykłego

„Daję SŁOWO” to cykl, krótkich myśli na niedzielę wypływające JEDYNIE z Bożego SŁOWA.

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy… Jk2, 14

Wow! skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy… Boże czy ja wierzę? Czy ja utrzymuję, że wierzę? Bo jeżeli tylko utrzymuję, to w takim razie wszystko „psu na budę”…

Dzięki Ci Boże, że budzisz mnie nieustanie i stawiasz przed trudnym wyborem wiary aktualnej i świeżej.

ks. Wojtek

Droga Kościoła – Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości

Droga Kościoła jest jedna

w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze” Łk 1, 75

Wszystko inne jest agresorem, który może jej zaszkodzić!

Kościół Starokatolicki w RP nie widzi innej realizacji budowania Królestwa Bożego niż

w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze” Łk 1, 75

 

Duszpasterstwo kapłanów

Otwieramy drzwi duszpasterstwa dla Kapłanów w kryzysie. Jesteśmy całkowicie z zewnątrz. Chcemy pomóc. Nie uprawiamy prozelityzmu ale proponujemy wsparcie w kryzysie.Mamy w tym osobiste nieraz doświadczenia. Każdy kapłan znajdujący się poza szeregiem z różnych przyczyn, bez konfliktu z prawem, może liczyć na odnowienie swojego Kapłaństwa w naszej wspólnocie. Nie chcemy by kapłaństwo, zaangażowanie, wykształcenie, Boży zapał stał się biblijnym zakopanym talentem. Kościół Starokatolicki wyciąga pomocną dłoń. Reguły przystąpienia do naszej wspólnoty także są zapisane w instrukcji „fides quaerens intellectum”.

 

 

 

Więcej informacji w zakładce duszpasterstwo kapłanów

 

 

Klerykat Kościoła Starokatolickiego w RP

Chcesz zostać księdzem? Chcesz pozostać wolny w wyborze swojego stylu życia? Chodź z nami za Jezusem!

Kościół Starokatolicki w RP zaprasza kandydatów do kapłaństwa. Formacja odbywa się w Klerykacie.

Warunki przyjęcia do Klerykatu:

 1. Chrzest Świety
 2. Bierzmowanie
 3. Świadectwo dojrzałości
 4. Wola podjęcia i kontynuowania studiów teologicznych
 5. Kandydaci po studiach teologicznych – dyplom ukończenia studiów teologicznych

Dokumenty do przesłania (wstępne zgłoszenie może być via e-mail)

 1. Prośba o przyjęcie do Klerykatu
 2. CV
 3. Skan świadectwa dojrzałości bądź dyplom uczelni wyższej

Szczegóły formacji w instrukcji „Fides quaerens intellectum”

Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: formacja@starokatolicki.eu

Odpowiedzialnym za formację do kapłaństwa  i Przełożonym Klerykatu jest  prefekt ds formacji i studiów jest ks. mgr Wojciech Grzesiak.

 

 

Wierzymy w to, co „zawsze, wszędzie i wszyscy wierzyli”

„Zgodnie z Tradycją Kościół Starokatolicki zachowuje siedem sakramentów świętych: Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Eucharystii, Namaszczenia Chorych, Kapłaństwa i Małżeństwa, jako misteria Kościoła, przez które zgodnie z wolą Chrystusa dokonuje się nasze zbawienie. Szczególne miejsce wśród tych obrzędów zajmują Chrzest i Eucharystia, co nie znosi ani w niczym nie pomniejsza bezwzględnej wartości pozostałych sakramentów. Wszystkie sakramenty nawiązują do Wcielenia, śmierci krzyżowej i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i łączą nas z ciągle działającą Boską mocą. Starokatolicy deklarują swą łączność ze wszystkimi wiernymi pozostającymi w prawowiernej, katolickiej i apostolskiej wierze. Odrzucają uznawanie autorytetu tradycji jednego tylko Kościoła, jak również nie mające uzasadnienia w Piśmie św. i Tradycji roszczenia biskupa rzymskiego do nieomylności i uniwersalnej jurysdykcji, podkreślając jednocześnie, że zachowują to wszystko, w co „zawsze, wszędzie i wszyscy wierzyli” Deklaracja Utrechcka Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich

Tutaj możesz przeczytać więcej o starokatolickiej doktrynie i poznać rys historyczno – teologiczny

Rekolekcje dla ratownictwa medycznego i nie tylko…

BLS DLA DUSZY
Adwentowy dzień skupienia
Kalety – Zielona (woj. śląskie)
1-2 grudzień 2018 r

PROGRAM
Przyjazd do godziny 11:00

12:00 obiad
14:00 kawowe dyskusje
15:00 Msza Święta z refleksją „W adwentową drogę”
17:30 Spotkanie z ratownictwem misji wojskowych.
Osobiste doświadczenia ratownika – diakona oraz psychologa wojskowego
19:00 Kolacja
21:00 Wieczorna modlitwa z muzyką i refleksją
Dzień II
8:00 Poranna refleksja, modlitwa i śniadanie
9:30 Spotkanie z misją medyczną do Paragwaju.
Osobiste doświadczenia pielęgniarki slumsów i ratownika – księdza.
11:00 Msza Święta z refleksją I Niedzieli Adwentu

12:30 Obiad i zakończenie dnia skupienia

Okazja do Spowiedzi Świętej, rozmowy i adoracji Najświętszego Sakramentu podczas całego Dnia Skupienia
Możliwość pozostania dłużej na kulig z pieczeniem kiełbasek (jeśli będzie śnieg)

Koszt rekolekcji (nocleg i posiłki) 120 zł
Zapisy mailem na kuria@starokatolicki.eu
lub pod numerem +48 609 617 240

Ty wyzwoliłeś nas Panie…

Jesteśmy jedną Rodziną, która ku Panu idzie wspólnie i odznacza się tym,
że ma być jak dłoń. Mimo iż każdy palec jest osobny, to stanowią jedno.
Jesteśmy wolni wobec Pana i Kościół Starokatolicki, tę wolność ma nam
zapewnić i gwarantować… Dlatego zachęcam do lektury Ksiąg
Mądrościowych Starego testamentu oraz Listu do Rzymian i Galatów. To
słowa kierowane wprost do naszych serc, które pokazują nam drogę
wolnego człowieka, który nikogo nie czyni niewolnikiem poprzez to co
czyni. Posługując się słowami św. Pawła: bądźmy dłużnikami innych tylko
we wzajemnej miłości…  bp Dariusz