Do Braci Kapłanów!

Czcigodny Bracie Kapłanie!
Zbliża się Wielki Czwartek. Dzień, kiedy wspominamy ustanowienie dwóch Sakramentów. Jeden Sakrament Boskiej Obecności – EUCHARYSTIA i drugi Sakrament Boskiej Służby – KAPŁAŃSTWO.

Nie ma takiej siły w żadnym człowieku (nawet najwyższej rangi Przełożonym) żeby zabrał Ci kapłaństwo, które dał Ci sam jego DAWCA – Jezus Chrystus.

Nasze ludzkie siły, pragnienia, naturalne i Boże pragnienie miłości do żony, dzieci, rodziny w żaden sposób nie stoją w sprzeczności z biblijnym, wyrażonym tam, podczas Ostatniej Wieczerzy testamencie Jezusa, aby sprawować Jego Ofiarę. Nie powiedział uczniom, że muszą pozostawić żony, rodziny. Dał im tylko ową „wielką Tajemnicę Wiary” pod opiekę.

Dlatego jeśli chcesz nadal realizować swoje powołanie przyjdź do nas. Jeśli chcesz normalnie iść z żoną za rękę, wychowywać swoje dzieci. Jeśli chcesz pozostać celibatariuszem też zapraszamy. Przyjdź do nas już dzisiaj! Zapraszamy do kontaktu: formacja@starokatolicki.eu bądź telefonicznie (numer na stronie) z Prefektem ds formacji i studiów.