Modlitwa za chorych

    Modlitwa za Chorych w ramach Swiatowego Dnia Chorego w Kapelanii Kościoła Starokatolickiego w RP