Światowy Dzień Chorego

Kościół Starokatolicki w RP roztacza opiekę nad chorymi. Duszpastersko prowadzi kapelanie w dwóch domach pomocy spolecznej, oraz w ramach parafii. Misja Kościoła realizuje się przy chorych i cierpiących. Duchowni realizują także swoje życie zawodowe przy cierpiących. Pracują jako ratownicy medyczni, psychologowie…

W obliczu choroby udzielają wsparcia, Komunii Świętej, Spowiedzi i Sakramentu Namaszczenia Chorych.