Daję SŁOWO. XXXI Niedziela Zwykła

„Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary” Mt 12, 32

Być dobrym katolikiem nie znaczy  „chodzić co niedziela do kościoła” to za mało. To nic nie znaczy… Bo „miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Tylko wtedy reszta ma sens… 

 

Ks. Wojtek