Co w zakrystii piszczy…:) wieści kościelne

3 października w Rzymie rozpoczął się Synod dotyczący duszpasterstwa młodzieży. Papież Franciszek wraz z biskupami i delegatami modli się o dobre owoce Synodu. Nasi Bracia, Ksiądz Kanclerz z ks. Diakonem są w Rzymie pozostawiając w nim modlitewny starokatolicki ślad.

W południowej stronie w czeskiej Bystřici 28.10.2018 roku ks. Wojciech Grzesiak, prefekt ds. formacji i studiów Kościoła Starokatolickiego w RP wraz z ks. Cezarym Mizią, kapłanem Czeskiego Kościoła Starokatolickiego będą reprezentować świat starokatolicki na instalacji luterańskiego biskupa Wiesława Szpaka z Luterańskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  jako delegaci swoich Biskupów: bp Dariusza Majewskiego (Kościół Starokatolicki w RP) i bp Pavla Stranskiego (Kościół Starokatolicki Czeskiej Republiki).

Trwa nadal Synod Kościoła Starokatolickiego w RP, który powinien zakończyć się w połowie grudnia. Synod wniesie nowe światło w życie Kościoła, wskaże nowe kierunki i wyznaczy drogi najbliższe Jezusowej Ewangelii, a także ponownie stanie w perspektywie dialogu ekumenicznego. Polecamy ten czas modlitwie Kościoła.