Kondolencje na ręce Ojca Biskupa, Zwierzchnika Kościoła

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
J 11,25-26

 

 

 

Wspólnota Kościoła Starokatolickiego w RP łączy się w modlitwie z Ojcem Biskupem Zwierzchnikiem

Dariuszem Majewskim

w obliczu śmierci śp. Mamy. Szczególnie w tym czasie kiedy cały Kościół w liturgii pochyla się nad tajemnicą świętych obcowania wyrażamy naszą szczególna nadzieję, że śp. Mama znalazła już swoją nagrodę przy Zdroju Zbawienia. 

Duchowni i Wierni Kościoła Starokatolickiego w RP