Katolicki znaczy powszechny, znaczy dla wszystkich

Często mówimy powszechnie „Kościół Katolicki” mając na uwadze Kościół Rzymskokatolicki. Jednakże pojęcie KATOLICKI odnosi się do wielu wspólnot mających wyraźne zakotwiczenie w wierze katolickiej.
Kościół Starokatolicki w RP to także Kościół Katolicki, nie „rzymski” ale katolicki, starokatolicki.

Jesteśmy katolikami, jesteśmy starokatolikami!