Nowy punkt duszpasterski

Kościół Starokatolicki w RP objął opieką duszpasterską ośrodek dla seniorów, starszych i chorych w Brennej (woj. śląskie, pow.cieszyński). Kapelnia obejmuje opiekę duszpstersko – terapeutyczną. Duszpasterstwo, kapelania prowadzona jest przez Kapłana, który ma wielkie doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie podyplomowe w ramach opieki duszpasterskiej w placówkach opieki nad osobami starszymi i chorymi w ramach Podyplomowych Studiów Opieki Duszpasterskiej dla Kapelanów, wydziału społeczno – medycznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.