Duszpasterstwo Chorych, Msza Święta

Kościół Starokatolicki w RP wychodzi ludzi chorych, starszych, niepełnosprawnych. Kapłani są gotowi do służby wobec nich w ośrodkach opieki, hospicjach i szpitalach, a także w domach, służąc oprawianiem Mszy Świętej w domu chorych i starszych oraz pozostałych Sakramentów (spowiedź, namaszczenie, ślub).

Sprawujemy Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Nie stwarzamy problemu kiedy dobro duchowe wiernych wymaga tego, aby Msza Święta była sprawowana poza Kościołem w miejsc godnym.

Więcej szczegółów tutaj