Sakrament Małżeństwa

Kościół Starokatolicki w RP kieruje się katolicką wykładnią dotyczącą Małżeństwa Sakramentalnego. W pełni uznaje jedynie związek między mężczyzną i kobietą, którzy z własnej i nieprzymuszonej woli przed Bogiem i urzędowym świadkiem Kościoła w osobie kapłana chcą zawrzeć małżeństwo. Kościół Starokatolicki w RP posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Wychodzi jednak naprzeciw oczekiwaniom wiernych, którzy chcą zawrzeć Sakrament Małżeństwa poza budynkiem kościoła, w plenerze czy w innym miejscu.