Święcenia diakonatu

W dniu 15 lipca AD 2018 JE Ksiądz Biskup Dariusz Majewski – Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – udzielił święceń diakonatu klerykowi Krzysztofowi Pawlusowi. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tej uroczystości.