Duszpasterstwo kapłanów

Otwieramy drzwi duszpasterstwa dla Kapłanów w kryzysie. Jesteśmy całkowicie z zewnątrz. Chcemy pomóc. Nie uprawiamy prozelityzmu ale proponujemy wsparcie w kryzysie.Mamy w tym osobiste nieraz doświadczenia. Każdy kapłan znajdujący się poza szeregiem z różnych przyczyn, bez konfliktu z prawem, może liczyć na odnowienie swojego Kapłaństwa w naszej wspólnocie. Nie chcemy by kapłaństwo, zaangażowanie, wykształcenie, Boży zapał stał się biblijnym zakopanym talentem. Kościół Starokatolicki wyciąga pomocną dłoń. Reguły przystąpienia do naszej wspólnoty także są zapisane w instrukcji „fides quaerens intellectum”.

 

 

 

Więcej informacji w zakładce duszpasterstwo kapłanów

 

 

Klerykat Kościoła Starokatolickiego w RP

Chcesz zostać księdzem? Chcesz pozostać wolny w wyborze swojego stylu życia? Chodź z nami za Jezusem!

Kościół Starokatolicki w RP zaprasza kandydatów do kapłaństwa. Formacja odbywa się w Klerykacie.

Warunki przyjęcia do Klerykatu:

  1. Chrzest Świety
  2. Bierzmowanie
  3. Świadectwo dojrzałości
  4. Wola podjęcia i kontynuowania studiów teologicznych
  5. Kandydaci po studiach teologicznych – dyplom ukończenia studiów teologicznych

Dokumenty do przesłania (wstępne zgłoszenie może być via e-mail)

  1. Prośba o przyjęcie do Klerykatu
  2. CV
  3. Skan świadectwa dojrzałości bądź dyplom uczelni wyższej

Szczegóły formacji w instrukcji „Fides quaerens intellectum”

Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: formacja@starokatolicki.eu

Odpowiedzialnym za formację do kapłaństwa  i Przełożonym Klerykatu jest  prefekt ds formacji i studiów jest ks. mgr Wojciech Grzesiak.

 

 

Wierzymy w to, co „zawsze, wszędzie i wszyscy wierzyli”

„Zgodnie z Tradycją Kościół Starokatolicki zachowuje siedem sakramentów świętych: Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Eucharystii, Namaszczenia Chorych, Kapłaństwa i Małżeństwa, jako misteria Kościoła, przez które zgodnie z wolą Chrystusa dokonuje się nasze zbawienie. Szczególne miejsce wśród tych obrzędów zajmują Chrzest i Eucharystia, co nie znosi ani w niczym nie pomniejsza bezwzględnej wartości pozostałych sakramentów. Wszystkie sakramenty nawiązują do Wcielenia, śmierci krzyżowej i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i łączą nas z ciągle działającą Boską mocą. Starokatolicy deklarują swą łączność ze wszystkimi wiernymi pozostającymi w prawowiernej, katolickiej i apostolskiej wierze. Odrzucają uznawanie autorytetu tradycji jednego tylko Kościoła, jak również nie mające uzasadnienia w Piśmie św. i Tradycji roszczenia biskupa rzymskiego do nieomylności i uniwersalnej jurysdykcji, podkreślając jednocześnie, że zachowują to wszystko, w co „zawsze, wszędzie i wszyscy wierzyli” Deklaracja Utrechcka Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich

Tutaj możesz przeczytać więcej o starokatolickiej doktrynie i poznać rys historyczno – teologiczny

Rekolekcje dla ratownictwa medycznego i nie tylko…

BLS DLA DUSZY
Adwentowy dzień skupienia
Kalety – Zielona (woj. śląskie)
1-2 grudzień 2018 r

PROGRAM
Przyjazd do godziny 11:00

12:00 obiad
14:00 kawowe dyskusje
15:00 Msza Święta z refleksją „W adwentową drogę”
17:30 Spotkanie z ratownictwem misji wojskowych.
Osobiste doświadczenia ratownika – diakona oraz psychologa wojskowego
19:00 Kolacja
21:00 Wieczorna modlitwa z muzyką i refleksją
Dzień II
8:00 Poranna refleksja, modlitwa i śniadanie
9:30 Spotkanie z misją medyczną do Paragwaju.
Osobiste doświadczenia pielęgniarki slumsów i ratownika – księdza.
11:00 Msza Święta z refleksją I Niedzieli Adwentu

12:30 Obiad i zakończenie dnia skupienia

Okazja do Spowiedzi Świętej, rozmowy i adoracji Najświętszego Sakramentu podczas całego Dnia Skupienia
Możliwość pozostania dłużej na kulig z pieczeniem kiełbasek (jeśli będzie śnieg)

Koszt rekolekcji (nocleg i posiłki) 120 zł
Zapisy mailem na kuria@starokatolicki.eu
lub pod numerem +48 609 617 240

Ty wyzwoliłeś nas Panie…

Jesteśmy jedną Rodziną, która ku Panu idzie wspólnie i odznacza się tym,
że ma być jak dłoń. Mimo iż każdy palec jest osobny, to stanowią jedno.
Jesteśmy wolni wobec Pana i Kościół Starokatolicki, tę wolność ma nam
zapewnić i gwarantować… Dlatego zachęcam do lektury Ksiąg
Mądrościowych Starego testamentu oraz Listu do Rzymian i Galatów. To
słowa kierowane wprost do naszych serc, które pokazują nam drogę
wolnego człowieka, który nikogo nie czyni niewolnikiem poprzez to co
czyni. Posługując się słowami św. Pawła: bądźmy dłużnikami innych tylko
we wzajemnej miłości…  bp Dariusz

Cierpliwość jest obdarzona błogosławieństwem…

W ostatnich dniach doszło do zmian na naszej stronie www, powstała
instrukcja „Fides quaerens intellectum” i wielu innych zmian, które zna
na daną chwilę tylko Bóg, a są częścią mojego serca. Pragnę aby stały się
rzeczywistością. Czas pokaże, czy są zamysłem Naszego Pana. Czas, to
pojęcie trudne, bo wielu z nas chce aby rzeczy działy się natychmiast,
zmiany dokonywały się już teraz. Jednak osobiście doświadczam, że
cierpliwość jest obdarzona błogosławieństwem naszego Pana, na co mam
dowody… bp Dariusz

Instrukcja: Fides quaerens intellectum

kondolencje

„Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, * i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, * znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.”

Zwierzchnik oraz Prezbiterium Kościoła Starokatolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej
składa serdeczne wyrazy współczucia naszemu Bratu
ks. Wojciechowi, którego tato dziś odszedł do Pana.
Łącząc się w smutku, ufamy, że kiedyś spotkamy naszych bliskich
w domu naszego Ojca w niebie.

 

Święcenia diakonatu

W dniu 15 lipca AD 2018 JE Ksiądz Biskup Dariusz Majewski – Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – udzielił święceń diakonatu klerykowi Krzysztofowi Pawlusowi. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tej uroczystości.

Komunikat Kurii

Kuria Kościoła Starokatolickiego w RP informuje, że w dniu 13 lutego br. na podstawie decyzji JE Księdza Biskupa Zwierzchnika w oparciu o jednomyślną opinię Rady Kościoła, Ksiądz Diakon Robert Kreft został skreślony z listy duchownych Kościoła Starokatolickiego w RP.