Aktualności

Aktualności

VI Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

16 czerwca 2019 roku w Kamiennej Górze odbył się VI Nadzwyczajny Synod Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Synod przyjął rezygnację ks. bp. Dariusza Majewskiego z urzędu Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w RP oraz dokonał wyboru nowego Zwierzchnika Kościoła, którym został ks. Waldemar Maj – dotychczasowy Kanclerz Kurii. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z […]

Aktualności

Rozważanie Słowa Bożego – Poprzez nasze zranienia Bóg daje nam łaskę pogłębienia wiary!

Apostołowie zapewne chcieli zrezygnować… zabrakło Jezusa, zabrakło oparcia. Skończył się cudowny czas w ich życiu, a do drzwi zapukała niepewność. I własnie na bazie NIEPEWNOŚCI Bóg wysyła Ducha Świętego… Na tyle wierzysz, na ile jesteś ubogi w duchu. Słowo „ubogi” w sensie biblijnym niekoniecznie oznacza ubóstwo w znaczeniu materialnym. Ubogim w duchu był na przykład król Dawid, człowiek postawiony na […]

Aktualności, Uncategorized

W oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela

Duch Święty, Pocieszyciel to Ten, który czyni serca wiernych odważnymi w głoszeniu Słowa Bożego. Duch Święty otwiera każdą i każdego wierzącego na moc Boga, którym sam jest. Kościół Starokatolicki z setkami wspólnot i kościołów chrześcijańskich wzywa Jego mocy na miejsca gdzie posługuje, gdzie jest, gdzie służy. Wzywa Ducha Świętego do serc duchownych: diakonów, prezbiterów, biskupów […]

Aktualności, Uncategorized

Być jak „Dobry Pasterz”…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA Tylko Jezus jest Dobrym Pasterzem. Każdy z ludzi może jedynie zbliżać się Jego ideału. Być jak „Dobry Pasterz” to być dobrym mężem, żoną, być wsparciem dla siebie na wzajem. Być jak „Dobry Pasterz” to być dobrym ojcem, matką, przyjacielem i przyjaciółką. Być jak „Dobry Pasterz” to być oddanym […]