Daję SŁOWO. XXIX Niedziela Zwykła

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary”...

Niczego więcej nie potrzebujemy. W przestrzeni wiary ON nam wystarczy. Reszta może jedynie stać się cieniem, który zasłoni Jego Oblicze.

Często zadajemy pytania o „chodzenie do kościoła”. Mało kto pyta o swoja relację z Jezusem. Reszta jest nieistotna, sama się poukłada w peespektywie osobistej relacji z Jezusem.

Ks. Wojtek

Katolicki znaczy powszechny, znaczy dla wszystkich

Często mówimy powszechnie „Kościół Katolicki” mając na uwadze Kościół Rzymskokatolicki. Jednakże pojęcie KATOLICKI odnosi się do wielu wspólnot mających wyraźne zakotwiczenie w wierze katolickiej.
Kościół Starokatolicki w RP to także Kościół Katolicki, nie „rzymski” ale katolicki, starokatolicki.

Jesteśmy katolikami, jesteśmy starokatolikami!

Daję SŁOWO. In God we trust!

W kim lub czym pokładam ufność?
W karierze, pieniądzu, drugim człowieku ?
Komu ufam w czym składam nadzieje..
Czy ufam Bogu dla którego wszystko jest możliwe?
Nawet amerykański dolar który ma swoją wartość mówi nam że W BOGU MAMY NADZIEJE.

ks. dk. Krzysztof

Nowy punkt duszpasterski

Kościół Starokatolicki w RP objął opieką duszpasterską ośrodek dla seniorów, starszych i chorych w Brennej (woj. śląskie, pow.cieszyński). Kapelnia obejmuje opiekę duszpstersko – terapeutyczną. Duszpasterstwo, kapelania prowadzona jest przez Kapłana, który ma wielkie doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie podyplomowe w ramach opieki duszpasterskiej w placówkach opieki nad osobami starszymi i chorymi w ramach Podyplomowych Studiów Opieki Duszpasterskiej dla Kapelanów, wydziału społeczno – medycznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego.

Nowy Rok Akademicki

Klerykat Kościoła Starokatolickiego w RP rozpoczyna swój rok formacyjny. Przyjęcia do Klerykatu są realizowane cały czas. 

Klerykom życzymy Bożego Światła na czas studium filozofii i teologii.

Wszystkim pozostałym Studentkom i Studentom życzymy Bożego Światła. 

Gratulujemy Siatkarzom!

Jesteśmy Mistrzami Świata

Kościół Starokatolicki w RP gratuluje Siatkarzom i jest dumny z naszej reprezentacji

Daję SŁOWO. Niedziela XXVI tygodnia okresu zwykłego

Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

 

Ekskluzywizm, elitarność, elitaryzm, hermetyczność, odrębność – to słowa obce Jezusowi i Jego Ewangelii. Łaska Jego jest dla wszystkich tak jak grzech jest udziałem wszystkich. Kościół jest jeden ale nie jako instytucja, lecz jako wspólnota wiary w Słowo Pana.
Czy w obliczu tych słów Jezusa, którakolwiek wspólnota możne powiedzieć „Jesteśmy jedynym prawdziwym Kościołem” i pozostać wiarygodna?

Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Ks. Wojtek.

Daję SŁOWO- XXV Niedziela zwykła

„Jeśli kto chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich”

Świat dziś goni pędzi za wielkością, kto lepszy kto cwańszy kto przebieglejszy, kto więcej ma.

Nie tak ma być u was – mówi dziś Nauczyciel.

Wybieraj ostatnie miejsce przy stole bo może znaleźć się ktoś godniejszy; miej w sobie dużo pokory bo znajdzie się ktoś mądrzejszy; jesteś tylko przechodniem na tej ziemi.

Uczeń Jezusa ma być ostatnim bo i Mistrz był niezauważalny, ma być odbiciem Mistrza,  kroczącym w blasku Słońca Słońc i dawać ciepło światło a nie oślepiać blichtrem, władzą i pychą.

Jezu uczyń mnie szybą czystą i przejrzystą aby przeze mnie zobaczyli TYLKO Ciebie.

 

dk. Krzysztof / przez małe k /

Duszpasterstwo Chorych, Msza Święta

Kościół Starokatolicki w RP wychodzi ludzi chorych, starszych, niepełnosprawnych. Kapłani są gotowi do służby wobec nich w ośrodkach opieki, hospicjach i szpitalach, a także w domach, służąc oprawianiem Mszy Świętej w domu chorych i starszych oraz pozostałych Sakramentów (spowiedź, namaszczenie, ślub).

Sprawujemy Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Nie stwarzamy problemu kiedy dobro duchowe wiernych wymaga tego, aby Msza Święta była sprawowana poza Kościołem w miejsc godnym.

Więcej szczegółów tutaj

Sakrament Małżeństwa

Kościół Starokatolicki w RP kieruje się katolicką wykładnią dotyczącą Małżeństwa Sakramentalnego. W pełni uznaje jedynie związek między mężczyzną i kobietą, którzy z własnej i nieprzymuszonej woli przed Bogiem i urzędowym świadkiem Kościoła w osobie kapłana chcą zawrzeć małżeństwo. Kościół Starokatolicki w RP posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Wychodzi jednak naprzeciw oczekiwaniom wiernych, którzy chcą zawrzeć Sakrament Małżeństwa poza budynkiem kościoła, w plenerze czy w innym miejscu.