Pater noster

Polecamy wykład Pani prof. Kaliny Wojciechowskiej z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dotyczący modlitwy Ojcze nasz.

Komunikat Kurii

Kuria Kościoła Starokatolickiego w RP informuje, że w dniu 13 lutego br. na podstawie decyzji JE Księdza Biskupa Zwierzchnika w oparciu o jednomyślną opinię Rady Kościoła, Ksiądz Diakon Robert Kreft został skreślony z listy duchownych Kościoła Starokatolickiego w RP.